NHÂN SỰ KHOA TOÁN - TIN
hinh anh

TS. Nguyễn Thanh Sơn

Giảng viên

hinh anh

PGS.TS. Mai Viết Thuận

Phó trưởng khoa

hinh anh

TS. Dương Thị Việt An

Giảng viên, Bí thư Đoàn thanh niên

hinh anh

TS. Nguyễn Song Hà

Giảng viên

hinh anh

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Giảng viên, Chủ tịch công đoàn Khoa Toán - Tin

hinh anh

ThS. Hoàng Thị Hà

Giảng viên

hinh anh

TS. Vũ Hải Hiệu

Giảng viên

hinh anh

ThS. Bế Quang Huấn

Chuyên viên

hinh anh

ThS. Hoàng Hoài Nam

Giảng viên, Trợ lý CT HSSV, Trợ lý ĐT và NCKH

hinh anh

ThS. Trịnh Minh Phú

Chuyên viên

hinh anh

TS. Trần Đức Dũng

Giảng viên

hinh anh

TS. Nguyễn Thu Hằng

Giảng viên, Trưởng bộ môn Đại số và Giải tích

hinh anh

TS. Phạm Hồng Nam

Giảng viên, Trợ lý sau Đại học, Trợ lý tuyển sinh

hinh anh

TS. Nguyễn Thanh Hường

Giảng viên, Uỷ viên Công đoàn Khoa Toán - Tin

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh