Đội ngũ nhân sự

ThS. Đỗ Xuân Phương

Ngày đăng: 19/04/2017

Kĩ thuật viên, Bí thư đoàn thanh niên

ThS. Đỗ Xuân Phương

Bộ môn: Tin học

Hướng nghiên cứu:

 

Liên hệ

Phòng làm việc: 213/214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3608819

Email: phuongdx@tnus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo:

    - Đại học: 2008 - 2013, Trường ĐH Công nghệ thông tin & truyền thông

    - Thạc sĩ: 2014 - 2016, Trường ĐH Công nghệ thông tin & truyền thông

  Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Nhiệm vụ

- Trực phòng máy tính thực hành;

- Theo dõi tình trạng máy móc và cơ sở vật chất phòng máy tính. Hướng dẫn, hỗ trợ GV, SV vận hành, sử dụng thiết bị;

- Tiếp nhận ý kiến, thực hiện yêu cầu và đảm bảo nội dung máy tính của giảng viên dạy thực hành.Ghi chép đầy đủ nhật ký thực hành trong mỗi ca thực hành;

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh