NHÂN SỰ KHOA TOÁN - TIN
hinh anh

ThS. Nguyễn Thanh Mai

Phó trưởng khoa

hinh anh

TS. Trương Minh Tuyên

Phó trưởng khoa (Phụ trách khoa)

hinh anh

TS. Nguyễn Thanh Sơn

Trưởng Bộ môn Toán ứng dụng

hinh anh

TS. Mai Viết Thuận

Phó Bộ môn Toán ứng dụng

hinh anh

ThS. Dương Việt An

Giảng viên

hinh anh

ThS. Nguyễn Song Hà

Giảng viên, Trợ lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

hinh anh

TS. Trần Xuân Quý

Trưởng bộ môn Tin học, Trợ lý đào tạo sau đại học

hinh anh

ThS. Bùi Đức Việt

Phó Bộ môn Tin học

hinh anh

ThS. Hoàng Thị Hà

Giảng viên

hinh anh

TS. Vũ Hải Hiệu

Giảng viên(đang cập nhật)

hinh anh

ThS. Bế Quang Huấn

Tổ trưởng Tổ thực hành

hinh anh

ThS. Trịnh Thị Lình

Giáo viên thực hành

hinh anh

ThS. Hoàng Hoài Nam

Giảng viên, Trợ lý công tác học-sinh sinh viên

hinh anh

ThS. Trịnh Minh Phú

Giáo viên thực hành

hinh anh

ThS. Đỗ Xuân Phương

Kĩ thuật viên, Bí thư đoàn thanh niên

hinh anh

KS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kỹ thuật viên

hinh anh

KS. Nguyễn Văn Toàn

Kỹ thuật viên, Chủ tịch Hội sinh viên

hinh anh

TS. Ngô Thị Ngoan

Trưởng bộ môn Đại số và Giải tích

hinh anh

ThS. Trần Đức Dũng

Giảng viên

hinh anh

ThS. Nguyễn Thu Hằng

Giảng viên

hinh anh

ThS. Phạm Hồng Nam

Giảng viên

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh