NHÂN SỰ KHOA TOÁN - TIN
hinh anh

ThS. Nguyễn Thanh Mai

Phó trưởng khoa

hinh anh

TS. Nguyễn Thanh Sơn

Giảng viên

hinh anh

TS. Mai Viết Thuận

Giảng viên, trợ lý sau đại học.

hinh anh

TS. Nguyễn Song Hà

Giảng viên, Trợ lý đào tạo, nghiên cứu khoa học và Công tác HSSV

hinh anh

TS. Trần Xuân Quý

Trưởng Bộ môn Toán ứng dụng và Tin học

hinh anh

ThS. Bùi Đức Việt

Giảng viên

hinh anh

ThS. Hoàng Thị Hà

Giảng viên

hinh anh

ThS. Bế Quang Huấn

Tổ trưởng Tổ thực hành

hinh anh

ThS. Trịnh Thị Lình

Giáo viên thực hành

hinh anh

ThS. Hoàng Hoài Nam

Giảng viên

hinh anh

ThS. Trịnh Minh Phú

Giáo viên thực hành

hinh anh

TS. Trần Đức Dũng

Giảng viên

hinh anh

TS. Nguyễn Thu Hằng

Giảng viên

hinh anh

TS. Phạm Hồng Nam

Giảng viên

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh