Thông báo

VIASM - Thông báo lịch hoạt động tuần 16/10-22/10/2023

Ngày đăng: 13/10/2023

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trân trọng thông báo các hoạt động khoa học diễn ra tại Viện trong tuần từ 16/10-22/10/2023

Kính gửi Quý đồng nghiệp và các Nghiên cứu viên,

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trân trọng thông báo các hoạt động khoa học diễn ra tại Viện trong tuần từ 16/10-22/10/2023:

1. Mini-course: On the cohomology of the general linear groups over prime fields (Part 2)

       + Giảng viên: Prof. Huynh Mui

       + Thời gian:  15:30 - 16:30 Ngày 16/10/2023

       + Địa điểm: C101, VIASM

       + Hình thức tham dự: Trực tiếp và trực tuyến

Link Zoom: https://zoom.us/j/98263648478?pwd=TEFQcUZMQSt4YTkydDl3ZitodjdrZz09

Meeting ID: 982 6364 8478

Passcode: 2023

       + Website: https://viasm.edu.vn/hdkh/on-the-cohomology-of-the-general-linear-groups-over-prime-fields?userkey=lecture-2

2. Khóa học: Sử dụng phần mềm thống kê & khoa học dữ liệu STATA đánh giá tác động trong Nghiên cứu Kinh tế Xã hội (Buổi 3)

       + Giảng viên: TS. Dương Hải Long, FutureProof Technologies.

       + Thời gian: 14:00 - 17:00 Ngày 18/10/2023 

       + Địa điểm: C102, VIASM

       + Website: https://viasm.edu.vn/hdkh/minicourse-stata-2023

3. Seminar: Newton polyhedra and the behavior of the Bergman kernel on pseudoconvex domains

       + Báo cáo viên: TS. Trịnh Huy Vũ (VNU University of Science, Hanoi)

       + Thời gian: 14:30 đến 16:30 Ngày 18/10/2023

       + Địa điểm: B401, VIASM

       + Website: https://viasm.edu.vn/hdkh/seminar-newton-polyhedra-and-the-behavior-of-the-bergman-kernel-on-pseudoconvex-domains

4. Seminar: Functional and spectral inequalities in mathematical hydrodynamics

       + Giảng viên: Prof. Alexei Ilyin (Keldysh Institute of Applied mathematics, Russian Academy of Sciences)

       + Thời gian: 14:30 - 17:00 ngày 18/10/2023

       + Địa điểm: B102, VIASM

       + Link Zoom: https://zoom.us/j/8948173518?pwd=RlI4QkdnQndiWDlPekFkMlZqZVMwZz09

ID: 894 817 3518

Passcode: 2023

       + Website: https://viasm.edu.vn/hdkh/functional-and-spectral-inequalities-in-mathematical-hydrodynamics

5. Seminar: First order logic and the topology of manifolds

       + Báo cáo viên: Prof. Thomas Koberda; University of Virginia

       + Thời gian: 14:00 - 15:30 Ngày 19/10/2023

       + Địa điểm: C102, VIASM

       + Website: https://viasm.edu.vn/hdkh/seminar-first-order-logic-and-the-topology-of-manifolds

6. Short Course: AI, blockchain, and fintech: a beginner’s guide to business students

Giảng viên:

       + PGS.TS. David Trần, Đại học Massachusetts (USA) và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán;

       + PGS.TS. Thân Quang Khoát, Đại học Bách khoa Hà Nội;

       + PGS.TS. Nguyễn Bình Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội;

       + TS. Nguyễn Thúc Hương Giang, Đại học Bách khoa Hà Nội;

       + TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh, Viện, Đại học Bách khoa Hà Nội.

       + Chuyên gia Fintech của MB Bank

       + Thời gian:  21-22/10/2023

       + Địa điểm: Phòng học MB, Đại học Bách Khoa Hà Nội

       + Website: https://viasm.edu.vn/hdkh/ai-blockchain-and-fintech-a-beginner’s-guide-to-business-students

Kính mời Quý vị đăng ký tham dự và giới thiệu cho những người quan tâm!

Trân trọng thông báo! 

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh