TIN TỨC

BỘ MÔN TIN HỌC

Ngày đăng: 06/11/2015

Bộ môn Tin học, thuộc Khoa Toán – Tin hiện có 16 cán bộ giảng dạy, giáo viên thực hành và kỹ thuật viên (trong đó có 02 cán bộ kiêm nhiệm). Bộ môn có nhiệm vụ trực tiếp giảng dạy tin học chuyên ngành về lý thuyết, hướng dẫn thực hành, thực tập của sinh viên chuyên ngành Toán – Tin ứng dụng, tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, biên soạn giáo trình, sách bài tập để phù hợp với chương trình đào tạo.

1. Giới thiệu

Bộ môn Tin học, khoa Toán - Tin, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, được thành lập vào năm 2010 trên cơ sở tập hợp những cán bộ có trình độ chuyên môn và hướng nghiên cứu về Công nghệ thông tin (CNTT).

Nhiệm vụ chính của Bộ môn Tin học là trực tiếp giảng dạy các môn học chuyên ngành cho sinh viên chuyên ngành Toán – Tin ứng dụng, quản lý cơ sở vật chất của các phòng máy tính thực hành Tin học, tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy để phù hợp với chương trình đào tạo.

Ngoài ra, Bộ môn còn tham gia giảng dạy các học phần cơ sở cho các ngành cử nhân Vật lý, Khoa học thư viện, giảng dạy Tin học đại cương cho sinh viên toàn trường và đào tạo chuẩn đầu ra Tin học, đào tạo thi chứng chỉ Tin học trình độ B, trình độ C và chuẩn quốc tế IC3.

Bên cạnh đó, Bộ môn còn phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện của trường Đại học Khoa học trong các hoạt động về CNTT, chuyển giao công nghệ, chuẩn hóa và bồi dưỡng trình độ Tin học cho cán bộ, giảng viên.

2. Tổ chức nhân sự

Hiện tại, Bộ môn Tin học có 13 cán bộ, giảng viên (trong đó có 2 giảng viên kiêm nhiệm và 3 kỹ thuật viên) với 2 Tiến sĩ, 9 ThS (100% giảng viên và giảng viên thực hành có trình độ từ Thạc sĩ trở lên). Với tỷ lệ gần 90% cán bộ trong Bộ môn có tuổi đời dưới 35, Bộ môn Tin học đang là Bộ môn trẻ nhất khoa Toán - Tin.

Stt

Họ và tên

Học vị, học hàm

Chức vụ

Trang cá nhân

1

Trần Xuân Quý

TS

Trưởng BM

Email: xuanquy@gmail.com

Điện thoại: 0912 855 359

2

Bùi Đức Việt

ThS

Phó Trưởng BM

Email: ducvietcntt@gmail.com

Điện thoại: 0978 556 465

3

Vũ Hải Hiệu

ThS.NCS

GV

Email: vuhaihieu@gmail.com

4

Bế Quang Huấn

ThS

Tổ trưởng tổ TH

Email: huantnvn@gmail.com

Điện thoại: 0984 513 226

5

Trịnh Thị Lình

ThS

GVTH

Email: linhthdhkh81@gmail.com

Điện thoại: 0972 994 334

6

Trịnh Minh Phú

ThS

GVTH

Email: trinhminhphu1984@gmail.com

Điện thoại: 0975 090 666

7

Hoàng Thị Hà

ThS

GV

Email: ha.dhkh@gmail.com

Điện thoại: 0972 309 869

8

Hoàng Hoài Nam

ThS

GV

Email: hoanghoainamk6@gmail.com 

Điện thoại: 0979 548 493

9 Nguyễn Thế Vinh ThS GV kiêm nhiệm

Email:vietbinhan@yahoo.com

Điện thoại: 0912 185 296

10

Nguyễn Huyền Trang

ThS

GV kiêm nhiệm

Email: huyentrang10689@gmail.com

Điện thoại: 0974 476 957

11

Đỗ Xuân Phương

ThS

KTV

Email: doxuanphuongcntt@gmail.com

Điện thoại: 0972 095 992

12

Nguyễn Văn Toàn

KS

KTV

Email: toanlh1987@gmail.com

Điện thoại: 0988 745 748

13

Nguyễn Thị Thanh Thủy

KS

KTV

Email: thuylongan203@gmail.com

Điện thoại: 01233 151 108


Là bộ môn trẻ và xung kích nhất Khoa Toán - Tin, đội ngũ nhân sự mới được bổ sung và kiện toàn, do vậy, hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ môn Tin học sẽ hứa hẹn mang lại nhiều đổi mới theo hướng chủ động, sáng tạo, tích cực trong thời gian tới. Song song với nghiên cứu khoa học, Bộ môn cũng chú trọng vào hoạt động chuyển giao công nghệ. PGS.TS Trịnh Thanh Hải và ThS. Bùi Đức Hiếu là hai điển hình của Bộ môn về thành tích nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Một số công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Bộ môn được trình bày trong Bảng 1,2,3.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Bảng 1: Danh mục đề tài KH&CN các cấp đã thực hiện

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Cấp nghiên cứu

2004 - 2006

1

Ứng dụng CNTT vào dạy học một số nội dung trong chương trình hình học THCS

PGS. TS Trịnh Thanh Hải

Bộ GD&ĐT

Năm 2006

1

Xây dựng phần mềm quản lý điểm theo học chế niên chế cho Khoa KHTN (nay là trường ĐHKH)

ThS. Vũ Hải Hiệu

Trường

2009 - 2010

1

Ứng dụng CNTT vào dạy học toán THPT theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh.

PGS. TS Trịnh Thanh Hải

Bộ GD&ĐT

Năm 2010

1

Xây dựng bài giảng điện tử học phần Kiến trúc máy tính theo hướng tích cực hóa nhận thức người học

ThS. Phạm Thị Minh Thu

Trường ĐHKH

2013 - 2015

1

Vận dụng lý luận dạy học hiện đại vào dạy học tin học ở trường THPT

PGS. TS Trịnh Thanh Hải

Đại học

Thái Nguyên

Năm 2015

1

Xây dựng phần mềm quản lý đào tạo liên thông cho trường Đại học Khoa học

ThS. Bùi Đức Hiếu

Trường ĐHKH

 

Bảng 2: Danh mục bài báo khoa học đã công bố trên các tạp chí

STT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Năm

công bố

Tạp chí quốc tế

1

Le Anh CuongNguyen Phuong ThaiVuong Hoai Thu, Pham Thi Minh Thu, Ho Tu Bao, An experimental study on lexicalized statistical parsing for Vietnamese

Proceeding in 2009 International Conference on Knowledge and Systems

2009

2

Vu Hai Hieu, Semantic similarity between sentences based on Wikipedia and Random Indexing

Conference on Natural Language Processing

2015

Tạp chí khoa học trong nước

1

Trịnh Thanh Hải, Một ý tưởng cho bài toán xử lý số siêu lớn

Tạp chí Tin học và nhà trường

2003

2

Trịnh Thanh Hải, Trịnh Thị Phương Thảo, Đỗ Thị Trinh, Sử dụng phần mềm MathCAD hỗ trợ giải phương trình hàm trong chương trình THPT

Tạp chí Giáo dục

2006

3

Trịnh Thanh Hải, Quy trình dạy học với sự hỗ trợ của CNTT

Tạp chí thiết bị trường học

2008

4

Trịnh Thanh Hải, Sử dụng đa phương tiện trong dạy học

Tạp chí thiết bị trường học

2008

5

Vu Manh Xuan, Pham Thi Minh ThuNguyen Thu Huyen, Toán tử OWA và ứng dụng

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên

2008

6

Phạm Thị Minh Thu, Đào Thị Thúy Quỳnh, Gán nhãn từ loại tiếng Việt sử dụng mô hình Markov ẩn

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên

2012

7

Trần Thị Yến, Bùi Đức Việt, Phương pháp phân cụm dữ liệu trừ và ứng dụng

Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học Thái Nguyên

2012

8

Trịnh Thanh Hải, Bồi dưỡng năng lực ứng dụng CNTT&TT trong dạy học

NXB Đại học Sư phạm

2015

 

Bảng 3: Danh mục các hoạt động chuyển giao công nghệ

STT

Tên hoạt động

Đơn vị chủ trì

Năm thực hiện

1

Tham gia phát triển hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý sự cố mạng

Công ty cổ phần công nghệ Infotech, Hà Nội

2011

2

Xây dựng phần mềm phân tích dữ liệu, đánh giá thực nghiệm cho Viện nghiên cứu ngô Quốc gia

Viện nghiên cứu ngô Quốc gia

2011 - 2012

3

Nghiên cứu và xây dựng giải pháp xác thực bảo mật XAUTH áp dụng bảo mật dịch vụ web

Công ty cổ phần công nghệ Infotech, Hà Nội

2012 - 2013

4

Tham gia xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo theo tín chỉ của trường CĐ Múa Việt Nam

Trường CĐ Múa Việt Nam

2013

5

Xây dựng phần mềm quản lý sơ đồ kết nối mạng cho CA thành phố Hà Nội

CA Thành phố Hà Nội

2014

6

Tham gia phát triển dự án HIS

Học viện Kỹ thuật Quân sự

2015

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh