Nghiên cứu khoa học

Cán bộ giảng viên Khoa Toán – Tin tham dự Hội nghị Khoa học trẻ Trường Đại học Khoa học lần thứ 2

Ngày đăng: 08/06/2017

“Hội nghị khoa học trẻ” trường Đại học Khoa học là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm giới thiệu những kết quả nghiên cứu của sinh viên, cán bộ trẻ đồng thời tạo diễn đàn giao lưu học hỏi giữa sinh viên, cán bộ trẻ và các nhà khoa học từ các đơn vị trong Trường. “Hội nghị khoa học trẻ” lần  thứ 2 thu hút sự tham gia của nhiều cán bộ trẻ và sinh viên của 7 Khoa, Bộ môn trong trường với trên 100 báo cáo khoa học, trong đó có 50 bài báo được chọn đăng trên kỷ yếu của Hội nghị.  Các bài báo tham dự “Hội nghị khoa học trẻ” lần thứ 2 đánh dấu sự tiến bộ rõ rệt về mặt chuyên môn thông qua các nhận xét phản biện của các nhà khoa học trong trường. Đặc biệt có nhiều bài báo được trình bày bằng tiếng Anh qua đó thể hiện được khả năng ngoại ngữ tốt của các tác giả trẻ.

Đến với Hội nghị lần này, Khoa Toán – Tin có 6 báo cáo được lựa chọn đăng trên kỷ yếu của Hội nghị, trong đó có 5 báo cáo của các cán bộ trẻ trong khoa (ThS.NCS. Dương Thị Việt An, ThS.NCS. Trần Đức Dũng, ThS.NCS. Nguyễn Song Hà, ThS.NCS. Phạm Hồng Nam, ThS. Hoàng Hoài Nam) và 1 báo cáo của sinh viên (Phan Thị Bình, Lớp Cử nhân Toán - Tin K11).  Đặc biệt chú ý là tất cả các báo cáo thuộc lĩnh vực Toán học đều được trình bày bằng tiếng Anh.

Hội nghị nhận được sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo nhà trường, các nhà khoa học ở các Khoa, Bộ môn thông qua các bài tham luận, các chia sẻ đối với hội nghị đặc biệt là đối với các cán bộ trẻ, sinh viên của nhà trường. Trong 50 báo cáo được đăng trong kỷ yếu của Hội nghị, 12 bài báo cáo tốt nhất thuộc 2 tiểu bạn Khoa học Tự nhiên - Công nghệ và Khoa học Xã hội - Nhân văn được lựa chọn để báo cáo tại hội nghị đã mang đến những ý kết quả có ý nghĩa và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Khoa Toán – Tin đã vinh dự đạt được Giải Nhì về báo cáo “Some parallel iterative methods to find solution for a class of variational inequalities” của ThS. Nguyễn Song Hà.

ThS. Nguyễn Song Hà trình bày báo cáo tại Hội nghị

Ban tổ chức trao giải cho các báo cáo đạt Giải Nhì

Hội nghị đã cho thấy hiệu quả của phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên và giảng viên trẻ của Trường trong thời gian qua, từ đó, khích lệ tinh thần, giúp sinh viên ngày càng có nhiều ý tưởng, sáng kiến mới, góp phần phát triển mạnh mẽ phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ trẻ Trường Đại học Khoa học.

Việt An – Bộ môn Toán ứng dụng

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh