TIN TỨC

SEMINAR CHUYÊN NGÀNH TOÁN ỨNG DỤNG

Ngày đăng: 03/10/2018

- Thời gian: 14h30-16h30, ngày 08/10/2018

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Toán - Tin, Phòng 214, Tòa nhà Hiệu Bộ Trường Đại học Khoa học.

- Người báo cáo:  Ngô Mạnh Tưởng, NCS Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

- Tên báo cáo: Thuật toán chọn tâm cho phương pháp không lưới RBF-FD giải phương trình Poisson trong không gian 3 chiều.

- Tóm tắt: Báo cáo trình bày một số thuật toán chọn bộ tâm hỗ trợ tính toán véc tơ trọng số cho phương pháp không lưới RBF-FD trong không gian 3 chiều, đồng thời đưa ra một số kết quả thử nghiệm số đối sánh với kết quả của phương pháp FEM.

Kính mời thầy cô tới tham dự!

Trân trọng

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh