Tin Seminar

Seminar Giải tích và Toán ứng dụng

Ngày đăng: 13/04/2021

 Thời gian: 14h, thứ Hai, ngày 19/4/2021.

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Toán - Tin, Phòng 214, Tòa nhà Hiệu Bộ Trường Đại học Khoa học.

- Người báo cáo:  NCS. Nguyễn Minh Trang

- Tên báo cáo:  Phương pháp chiếu nhúng cải tiến cho bài toán không điểm chung của toán tử đơn điệu

- Tóm tắt: Bài toán xác định không điểm của toán tử kiểu đơn điệu là một bài toán trung tâm, từ lời giải cho lớp bài toán này có thể suy ra lời giải cho nhiều lớp bài toán khác. Vai trò quan trọng của bài toán đã thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà toán học và nhiều phương pháp giải quyết bài toán đã được đề xuất như phương pháp điểm gần kề, phương pháp chiếu lai ghép, phương pháp chiếu nhúng, phương pháp tiến lùi,... hay kết hợp các phương pháp kể trên. Trong báo cáo này, tôi xin trình bày kết quả về áp dụng và cải tiến phương pháp chiếu nhúng để đưa ra các thuật toán mới tìm không điểm chung của toán tử đơn điệu trong không gian Banach.

Kính mời các bạn học viên và Quý thầy cô quan tâm tới nghe!

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh