NGƯỠNG ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC...

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên...

hinh anh

HỌC BỔNG VÀ CÁC LỢI THẾ DÀNH RIÊNG CHO TÂN...

Chương trình đào tạo định hướng giảng dạy ngày càng có nhiều ưu...

hinh anh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM...

Căn cứ Thông báo số 647/TB-ĐHTN ngày 01/03/2023 của Đại học Thái Nguyên...

hinh anh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM...

Căn cứ kế hoạch đào tạo sau đại học năm 2022, Trường Đại học...

hinh anh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: TOÁN TIN ỨNG DỤNG

Chương trình đào tạo cử nhân khoa học ngành Toán tin nhằm trang bị cho...

hinh anh

HỌC BỔNG DÀNH CHO CÁC TÂN SINH VIÊN NĂM 2021

Năm 2021, Trường Đại học Khoa học – ĐHTN dành 1 tỷ đồng chi cho học...

hinh anh

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CỦA TRƯỜNG ĐẠI...

Thực hiện sứ mệnh đào tạo và chuyển giao công nghệ phục vụ phát...

hinh anh

ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, ĐIỂM ƯU TIÊN KHU VỰC...

Đối tượng ưu tiên là những đối tượng thuộc nhóm ưu tiên sẽ...

hinh anh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: PHÂN TÍCH XỬ LÝ DỮ...

Chương trình đào tạo cử nhân Phân tích xử lý dữ liệu nhằm trang bị...

hinh anh

PHÂN TÍCH, XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG THỜI ĐẠI CÔNG...

Phân tích, xử lý dữ liệu là một chuyên ngành trong Khoa học dữ liệu...

hinh anh

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

hinh anh

CƠ HỘI VIỆC LÀM RỘNG MỞ CHO SINH VIÊN NGÀNH...

Cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng được hình thành từ sự...

hinh anh

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh