On the local cohomology of powers of ideals in idealizations

Let $(R, fm)$ be a Noetherian local ring and $M$ a finitely generated $R$-module. Denote...

hinh anh

On almost p-standard system of parameters of idealization...

Let be a Noetherian local ring and M be a finitely generated R-module. In this paper, we...

hinh anh

Inertial proximal point algorithm for the split common...

This paper provides a new approach to solving the class of split problems. More...

hinh anh

NT Thanh, MV Thuan, TN Tuan, New results on finite-time...

This article deals with the problem of finite time guaranteed cost control for uncertain...

hinh anh

Simeon Reich, Truong Minh Tuyen, Nguyen Song Ha:...

We study variational inequalities over the solution sets of split variational inclusion...

hinh anh

Thành tích khoa học của thầy cô là động lực...

(PLVN) -Không thể phủ nhận được vai trò của nghiên cứu khoa học (NCKH)...

hinh anh

Hoạt động nghiên cứu khoa học Khoa Toán Tin...

Song hành cùng công tác giảng dạy là hoạt động nghiên cứu khoa học...

hinh anh

Các công trình toán học được thưởng năm...

Ngày 17 tháng 8 năm 2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thay mặt...

hinh anh

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO TẠI KHOA...

Trong bối cảnh nền giáo dục thế giới đang có những biến chuyển nhanh...

hinh anh

HOẠT ĐỘNG THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC CỦA CÁC...

Bên cạnh công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, việc tham gia các...

hinh anh

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh