[Thông báo] Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp K3 hệ liên thông từ CĐ lên ĐH ngành Toán học.

Thông báo thời khóa biểu học kỳ II lớp K3 hệ liên thông từ CĐ lên ĐH ngành Toán học.
22/05/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo V/v hướng dẫn tổng kết và bình xét các danh hiệu TĐ-KT năm học 2014-2015.

Thông báo V/v hướng dẫn tổng kết và bình xét các danh hiệu TĐ-KT năm học 2014-2015.
22/05/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo điều chỉnh lịch thi các lớp cải thiện 2015

Thông báo điều chỉnh lịch thi các lớp cải thiện 2015
22/05/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo lịch thi các lớp cải thiện 2015.

Thông báo lịch thi các lớp cải thiện 2015.
20/05/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo thời khóa biểu dự kiến học kỳ hè năm học 2014-2015 đợt 1.

Thông báo thời khóa biểu dự kiến học kỳ hè năm học 2014-2015 đợt 1.
20/05/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo v/v thu học phí học kỳ hè năm học 2014-2015 của sinh viên

Thông báo v/v thu học phí học kỳ hè năm học 2014-2015 của sinh viên
20/05/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] V/v nộp các chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh B1 chuẩn khung Châu Âu quốc tế

V/v nộp các chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh B1 chuẩn khung Châu Âu quốc tế
20/05/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] V/v lập danh sách cử cán bộ tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015

V/v lập danh sách cử cán bộ tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015
20/05/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo v/v tổ chức kỳ thi TOEIC - Đợt tháng 05 năm 2015

Thông báo v/v tổ chức kỳ thi TOEIC - Đợt tháng 05 năm 2015
20/05/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Thông v/v báo sinh viên khóa 6,7,8 nhận bằng tốt nghiệp

Thông v/v báo sinh viên khóa 6,7,8 nhận bằng tốt nghiệp
18/05/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo V/v triển khai kế hoạch cập nhật chương trình đào tạo đại học.

Thông báo V/v triển khai kế hoạch cập nhật chương trình đào tạo đại học.
16/05/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Quyết định v/v thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cho SV các lớp K9

Quyết định v/v thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cho SV các lớp K9
12/05/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Quyết định v/v kỷ luật sinh viên vi phạm Quy chế Công tác HSSV.

Quyết định v/v kỷ luật sinh viên vi phạm Quy chế Công tác HSSV.
08/05/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2015 đối với sinh viên khóa 6,7,8 và 9 hệ đại học chính quy.

Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2015 đối với sinh viên khóa 6,7,8 và 9 hệ đại học chính quy.
08/05/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho SV khóa 9,10,11,12 học kỳ I năm học 2014-2015.

Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho SV khóa 9,10,11,12 học kỳ I năm học 2014-2015.
08/05/2015 07:00 AM Chi tiết

Khoa Toán Tin

(0280).3746.988
Kỷ yếu 10 năm Trường ĐH Khoa học Kỷ yếu 10 năm
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 221491
Trong ngày: 1325
Đang online: 1