[Thông báo] V/v điều chỉnh lịch thi Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đợt thi tháng 8/2015.

V/v điều chỉnh lịch thi Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đợt thi tháng 8/2015.
20/08/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] V/v chuẩn bị văn bản, hồ sơ tài liệu phục vụ công tá thanh tra của Bộ GD&ĐT

V/v chuẩn bị văn bản, hồ sơ tài liệu phục vụ công tá thanh tra của Bộ GD&ĐT
20/08/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] V/v cử cán bộ giảng dạy tham gia công tác Trợ lý và Giáo viên chủ nhiệm lớp kiêm cố vấn học tập năm học 2015-2016

V/v cử cán bộ giảng dạy tham gia công tác Trợ lý và Giáo viên chủ nhiệm lớp kiêm cố vấn học tập năm học 2015-2016
18/08/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo v/v tổ chức Hội nghị về công tác thanh tra năm 2015

Thông báo v/v tổ chức Hội nghị về công tác thanh tra năm 2015
18/08/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo thời khóa biểu HK I năm học 2015-2016 bổ sung

Thông báo thời khóa biểu HK I năm học 2015-2016 bổ sung
18/08/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Quyết định v/v thành lập Ban Tổ chức Hội nghị về công tác Thanh tra năm 2015 của trường Đại học Khoa học.

Quyết định v/v thành lập Ban Tổ chức Hội nghị về công tác Thanh tra năm 2015 của trường Đại học Khoa học.
18/08/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Quyết định v/v thành lập các Hội đồng giám khảo chấm thi vấn đáp kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2015

Quyết định v/v thành lập các Hội đồng giám khảo chấm thi vấn đáp kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2015
18/08/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo về lịch thi tuyển viên chức đợt I năm 2015

Thông báo về lịch thi tuyển viên chức đợt I năm 2015
18/08/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] V/v tham gia cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp, Pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc.

V/v tham gia cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp, Pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc.
18/08/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo thời khóa biểu HK I năm học 2015-2016 khóa 10,11,12

Thông báo thời khóa biểu HK I năm học 2015-2016 khóa 10,11,12
13/08/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2014-2015 đối với sinh viên khóa 10,11,12

V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2014-2015 đối với sinh viên khóa 10,11,12
13/08/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] V/v triển khai xét "Giải thưởng Kovalevskaia năm 2015"

V/v triển khai xét "Giải thưởng Kovalevskaia năm 2015"
13/08/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo danh sách thí sinh dự thi tuyển viên chức trường Đại học Khoa học đợt 1 năm 2015.

Thông báo danh sách thí sinh dự thi tuyển viên chức trường Đại học Khoa học đợt 1 năm 2015.
13/08/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện Hội nghị công tác sinh viên ngoại trú

Kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện Hội nghị công tác sinh viên ngoại trú
13/08/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Kế hoạch công tác năm học 2015-2016 từ ngày 01/8/2015 đến 30/7/2016

Kế hoạch công tác năm học 2015-2016 từ ngày 01/8/2015 đến 30/7/2016
13/08/2015 07:00 AM Chi tiết

Khoa Toán Tin

(0280).3746.988
Kỷ yếu 10 năm Trường ĐH Khoa học Kỷ yếu 10 năm
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 350642
Trong ngày: 1231
Đang online: 4