[Thông báo] Thông báo v/v tuyển viên chức trường ĐHKH đợt 1 năm 2015

Thông báo v/v tuyển viên chức trường ĐHKH đợt 1 năm 2015
18/06/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] V/v thi tuyển dụng viên chức năm 2015

V/v thi tuyển dụng viên chức năm 2015
18/06/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Báo cáo hoạt động đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015

Báo cáo hoạt động đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015
18/06/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo v/v đối chiếu thông tin của sinh viên khóa 9 được miễn, giảm học phí HK II năm học 2014-2015

Thông báo v/v đối chiếu thông tin của sinh viên khóa 9 được miễn, giảm học phí HK II năm học 2014-2015
18/06/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] V/v xây dựng kế hoạch công tác năm học 2015-2016

V/v xây dựng kế hoạch công tác năm học 2015-2016
18/06/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo v/v đối chiếu học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 6/2015

Thông báo v/v đối chiếu học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 6/2015
18/06/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Quyết định v/v thành lập Ban thư ký thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp ĐH hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2015

Quyết định v/v thành lập Ban thư ký thuộc Hội đồng xét tốt nghiệp ĐH hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2015
18/06/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo v/v thanh tra nhập điểm thi, kiểm tra học kỳ II - khóa 9, 10 năm học 2014-2015

Thông báo v/v thanh tra nhập điểm thi, kiểm tra học kỳ II - khóa 9, 10 năm học 2014-2015
18/06/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] V/v thông báo danh sách SV K9, 10,11,12 vi phạm quy chế thi kỳ II (2014-2015)

V/v thông báo danh sách SV K9, 10,11,12 vi phạm quy chế thi kỳ II (2014-2015).
18/06/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Quyết định v/v ban hành Quy định hoạt động công tác PCCC&CNCH trường ĐHKH

Quyết định v/v ban hành Quy định hoạt động công tác PCCC&CNCH trường ĐHKH
18/06/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2014-2015 cho sinh viên K9

Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2014-2015 cho sinh viên K9
18/06/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2014-2015 cho sinh viên K10, K11, K12

Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2014-2015 cho sinh viên K10, K11, K12
18/06/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2014-2015 cho sinh viên K10, K11, K12 (Đợt 2)

Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2014-2015 cho sinh viên K10, K11, K12 (Đợt 2)
18/06/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động, ảnh về môi trường năm 2015.

Thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động, ảnh về môi trường năm 2015.
09/06/2015 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] V/v góp ý dự thảo: Quy định chế độ làm việc của nhà giáo trong ĐHTN

V/v góp ý dự thảo: Quy định chế độ làm việc của nhà giáo trong ĐHTN
09/06/2015 07:00 AM Chi tiết

Khoa Toán Tin

(0280).3746.988
Kỷ yếu 10 năm Trường ĐH Khoa học Kỷ yếu 10 năm
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 307581
Trong ngày: 1420
Đang online: 77