Thông báo Seminar

Thời gian: 9h00, ngày 30/5/2024; Địa điểm: Phòng 214, Văn phòng Khoa...

hinh anh

Thông báo Seminar Toán ứng dụng

Thời gian: 8h30-11h30 thứ 4 ngày 10/4/2024; Địa điểm: P 214, khu Hiệu bộ,...

hinh anh

Seminar Toán ứng dụng và Giải tích: Optimality...

Báo cáo viên: NCS. Đặng Thị Ngoan

hinh anh

Seminar Toán ứng dụng và Giải tích: Guaranteed...

Báo cáo viên: NCS. Trần Nguyên Bình

hinh anh

Seminar Toán ứng dụng và Giải tích:...

Báo cáo viên: NCS. Trần Ngọc Tuấn

hinh anh

Senimar: Non-fragile Finite-Time Guaranteed Cost Control...

Người báo cáo: NCS. Nguyễn Thị Phương

hinh anh

Seminar: Một số thuật toán mới để giải bài...

Báo cáo viên: NCS. Phan Thị Vân Huyền

hinh anh

Seminar: Một số thuật toán mới để giải bài...

Báo cáo viên: NCS. Phan Thị Vân Huyền

hinh anh

Seminar: An extension of Bremner and Macleod theorem

Thời gian: 09:00 - 10:30 Ngày 12/09/2023 - Địa điểm: Phòng C102, VIASM

hinh anh

GS. Tatjana Stykel, Đại học Tổng hợp Augsburg,...

Seminar Toán ứng dụng của Khoa Toán-Tin, Trường Đại học Khoa học là...

hinh anh

Thông tin seminar ngày 18/7/2023

Warmly welcome Professor Hong-Kun Xu to visit Thai Nguyen University of Sciences - Thai...

hinh anh

Seminar Giải tích và Toán ứng dụng

Phương pháp chiếu giải bài toán điểm bất động chung tách với đa...

hinh anh

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh