TIN TỨC

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Ngày đăng: 19/04/2017

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Bộ môn: Toán ứng dụng

Hướng nghiên cứu: Bài toán cân bằng; Bài toán chấp nhận tách; Bài toán tối ưu; Bài toán bất đẳng thức biến phân; phương pháp giải bài toán cân bằng, bài toán chấp nhận tách, bài toán tối ưu.

Liên hệ

Phòng làm việc: 213/214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819

Di động: 0987 582 595

Email: huyen.ntt@tnus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo

    - Đại học: 2003-2007, Trường ĐH Khoa học, ĐHTN

    - Thạc sĩ: 2007-2009, Viện Toán học Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

   Chuyên ngành: Toán giải tích

Các lĩnh vực quan tâm: Bài toán cân bằng; Bài toán chấp nhận tách; Bài toán tối ưu; Bài toán bất đẳng thức biến phân; phương pháp giải bài toán cân bằng, bài toán chấp nhận tách, bài toán tối ưu, bài toán bất đẳng thức biến phân.

Đào tạo

Đại học

1. Phạm Thị Hồng Nhung, "Thuật toán dưới vi phân xấp xỉ cho bài toán cân bằng" (Trường Đại học Khoa học, 5/2016)           

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

1. Nguyễn Thị Oanh, "Bài toán chấp nhận tách và một số phương pháp giải"  (Trường Đại học Khoa học, 4/2017)

Danh sách đề tài

Cấp Đại học

1. ĐH2015-06-03: "Phương pháp giải một số lớp mô hình cân bằng"

Danh sách công trình

2. L.H.Yen, L.D.Muu, N.T.T. Huyen (2016), “An algorithm for a class of split feasibility problems: application to a model in electricity production”, Mathematical Methods of Operations Research, 3, 549-565.

1. M.V. Thuan, N.T.T. Huyen (2011), “Novel optimal guaranteed cost control of non-linear systems with mixed multiple time-varying delays”, IMA Journal of Mathematical Control and Information, 28(4), 475-486.

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh