Đội ngũ nhân sự

TS. Nguyễn Thanh Hường

Ngày đăng: 19/04/2017

Giảng viên

TS. Nguyễn Thanh Hường

Bộ môn:  Giải tích

Hướng nghiên cứu: Phương pháp gần đúng giải các bài toán giá trị biên phi tuyến

 

Liên hệ

Phòng làm việc: 213/214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819

Email: huongnt.tnus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo

    - Đại học: 2001-2005, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

    - Thạc sĩ: 2005-2007, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

    - NCS: 2012-2…, Viện Công nghệ Thông tin – Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chuyên ngành: Toán học tính toán

Các lĩnh vực quan tâm: Các bài toán biên cho phương trình vi phân thường và đạo hàm riêng, Phương pháp lặp, Phương pháp đơn điệu, Phương pháp nghiệm trên nghiệm dưới, …

Đào tạo

Đại học

4. Nguyễn Hoài Thương, “Sự tồn tại nghiệm của một phương trình vi phân thường cấp bốn phi tuyến” (Trường Đại học Khoa học, 2013)

3. Trần Thị Hồng Khôi, “Phương pháp chia miền Saito-Fujita” (Trường Đại học Khoa học, 2012)

2. Phùng Thị Thu Hường, “Toán tử xác định dương và áp dụng trong việc giải bài toán Dirichlet” (Trường Đại học Khoa học, 2009)

1. Phạm Nguyệt Minh, “Phương trình Riesz-Schauder” (Trường Đại học Khoa học, 2009)

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

3. Trịnh Thị Bích Sinh, “Về phương pháp số giải phương trình phi tuyến cấp bốn” (Trường Đại học Khoa học, 2015)

2. Nguyễn Hoài Thương,  “Phương pháp biến phân” (Trường Đại học Khoa học, 2012)

1. Nguyễn Thị Hồng, ‘’Toán tử xác định dương” (Trường Đại học Khoa học, 2009)

Danh sách đề tài

Cấp Đại học

1.  Mã số: ĐH2014-TN07-03Phương pháp gần đúng giải một số bài toán biên cho phương trình vi phân cấp bốn” (chưa nghiệm thu)

Danh sách công trình

4. Dang Quang A, Nguyen Thanh Huong (2016), “Existence results and iterative methods for solving a nonlocal fourth order boundary value problem”, Vietnam Journal of Mathematical Applications, 14(2), 63-78

3. Dang Quang A, Nguyen Thanh Huong (2013), “Iterative method for solving a beam equation with nonlinear boundary conditions”, Advances Numerical Analysis, 2013, 5 pages

2. Nguyen Thanh Huong, Vu Vinh Quang (2012), “Finite-element approximation of a boundary value problem for fourth order differential equation”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, 5, 111-115

1. Nguyen Thanh Huong, Vu Vinh Quang (2009), “Một số kết quả so sánh hai phương pháp chia miền giải bài toán biên elliptic”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, 6, 101-106

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh