Đội ngũ nhân sự

ThS. Trịnh Minh Phú

Ngày đăng: 19/04/2017

Giáo viên thực hành

ThS. Trịnh Minh Phú

Bộ môn: Tin học

Hướng nghiên cứu:

 

Liên hệ

Phòng làm việc: 213/214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819

Email: phutm@tnus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo

- Đại học: 2002-2007, Khoa CNTT, ĐH Thái Nguyên.

- Thạc sĩ: 2013-2015, ĐH CNTT & TT, ĐH Thái Nguyên.

Chuyên ngành: Khoa học Máy tính.

Các lĩnh vực quan tâm: Kỹ thuật Máy tính, An toàn bảo mật thông tin.

Nhiệm vụ

Quản lý phòng máy, GVTH.

Sáng kiến cải tiến

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh