Đội ngũ nhân sự

TS. Vũ Hải Hiệu

Ngày đăng: 19/04/2017

Giảng viên

 

TS. Vũ Hải Hiệu

Bộ môn: Toán ứng dụng và Tin học

Hướng nghiên cứu: Data/text mining, Natural Language Processing

Liên hệ

Phòng làm việc: 213/214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819

Di động:  

Email: vuhaihieu@gmail.com

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo

    - Đại học: 1999-2003, Trường ĐH Sư phạm, ĐHTN

    - Thạc sĩ: 

    - Tiến sĩ: 

   Chuyên ngành: 

Các lĩnh vực quan tâm: 

Đào tạo

Đại học

       

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

 

Danh sách đề tài

Cấp Đại học

 

Danh sách công trình

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh